Oferta

Doradca Finansowy Arte Creo

bezpłatne konsultacje finansowe w poznaniu


Oferta usług finansowych Arte Creo


KREDYTY GOTÓWKOWE

kredyt gotówkowy
Kredyty gotówkowe są jednymi z najszybciej dostępnych produktów finansowych na rynku. Na ogół wystarczy dowód osobisty, dokumenty finansowe (np. zaświadczenie o zarobkach od pracodawcy) i wypełniony wniosek od banku. Decyzja najczęściej zapada tego samego dnia, więc proces decyzyjny jest bardzo szybki. Niektóre banki mogą wymagać dodatkowych zabezpieczeń, np. poręczyciela lub wykupionego ubezpieczenia na życie, jednakże wszystko zależy od naszej oceny scoringowej, polityki banku oraz decyzji analityka.

Przy kredycie gotówkowym nie musimy deklarować na jaki cel potrzebne nam są pieniądze, w odróżnieniu od np. kredytu hipotecznego.

Wysokość kwoty o jaką można się starać jest uzależniona od naszych dochodów, innych posiadanych zobowiązań oraz od oceny naszej wiarygodności, na którą składa się wiele czynników (np. forma zatrudnienia, specyfika branży w której jesteśmy zatrudnieni, historia kredytowa - wyciąg z Biura Informacji Kredytowej, status mieszkaniowy, liczba posiadanych dzieci, oraz inne).\

Maksymalny okres spłaty takiego kredytu to przeważnie 8-10 lat. Maksymalna kwota o jaką można się starać rzadko przekracza 200 000 zł.

KREDYTY HIPOTECZNE

program MDM
Jest to kredyt długoterminowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka ustanawiana na nieruchomości na rzecz banku. W ogólnym skrócie oznacza to, że nieruchomość ta stanowi dla banku swoistą gwarancję spłaty jego należności. W związku z zabezpieczeniem na nieruchomości, kredyt nie jest dla banku obciążony tak dużym ryzykiem jak produkty niezabezpieczone, a to przekłada się na korzystniejsze dla klienta oprocentowanie i inne warunki.

Największym minusem tego produktu kredytowego jest uciążliwy proces w jego pozyskiwaniu. Musimy skompletować sporą ilość dokumentów. W porównaniu do kredytu gotówkowego lista jest naprawdę długa. Całkowita obsługa takiego procesu, od poczatku do końca, trwa mniej więcej 3-4 tygodnie o ile nie napotkamy żadnych przeszkód i wszystko będzie szło zgodnie z harmonogramem. Wynika to z faktu, że potrzebne są dokumenty urzędowe, na których wydanie musimy poczekać do kilku dni lub tygodni.

Celem tego kredytu jest przede wszystkim nabycie, budowa lub remont nieruchomości. Może to być kupno działki, zakup lub budowa domu, zakup mieszkania lub innej formy nieruchomości. Kredyt na własny dom lub mieszkanie to decyzja o długotrwałej relacji z bankiem, dlatego tak ważne jest, by bardzo skrupulatnie zrozumieć jego warunki i wybrać najlepszy wariant z możliwych.

Obecnie jest możliwość wnioskowania o dofinansowanie na zakup pierwszego domu lub mieszkania w ramach rządowego programu Mieszkanie dla Młodych

Swoistą odmianą kredytu hipotecznego jest Pożyczka Hipoteczna . Podobnie jak w przypadku kredytu hipotecznego, bank ustanawia zabezpieczenie na wskazanej nieruchomości. Nie ma jednak konieczności wykazania celu w jakim zaciągamy taką pożyczkę, zupełnie jak przy kredycie gotówkowym.

KREDYTY KONSOLIDACYJNE

kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny polega na zaciągnięciu kredytu celem spłaty innych zobowiązań. Stosuje się go przede wszystkim wtedy, gdy mamy kilka różnych zobowiązań i zamiast płacić kilku różnych rat zdecydujemy się na konsolidację tych zobowiązań w jeden kredyt - jedną ratę. Przykładowo, jeśli mam kredyt w banku A i inny kredyt w banku B, możemy je oba spłacić kredytem konsolidacyjnym banku C i jemu płacić jedną, na ogół niższą ratę.

Przytoczyć warto najważniejsze zalety tego kredytu:
- rozłożenie spłaty na dłuższy okres a co za tym idzie - mniejsza miesięczna rata
- lepsze warunki (niższe oprocentowanie w stosunku do standardowych kredytów gotówkowych)
- możliwość dobrania gotówki
- obsługa kredytu w jednym banku zamiast w kilku

Dobrze jest raz na jakiś czas rozejrzeć się za możliwym kredytem konsolidacyjnym, możemy na tym zyskać na niższych odsetkach lub odciążyć miesięczny budżet domowy niższymi ratami.

KREDYTY DLA FIRM

W polsce prawie połowa przedsiębiorstw posiłkuje się kapitałem pochodzącym z kredytów. W zależności od aktualnych potrzeb mogą to być, np.

Kredyty inwestycyjne - jeśli firma planuje realizację jakiegoś przedsięwzięcia, którym może być przykładowo modernizacja, powiększenie wartości majątku trwałego, zakup wartości niematerialnych i prawnych, nabycie udziałów lub długoterminowych papierów wartościowych. Kredyt taki może być wypłacany w transzach (częściach),wtedy każdy kolejny etap musi być odpowiednio udokumentowany i spełnione muszą być założone w umowie warunki. Kredyty inwestycyjne mają określony cel i firma musi udokumentować jego realizację, np. poprzez okazywanie faktur zakupowych.
Kredyty inwestycyjne mają na ogół długi okres spłaty (do 10 lat lub więcej).

Kredyty obrotowe - przeznaczone przede wszystkim na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa, czyli na regulowanie bieżących zobowiązań przy braku gotówki, który może być spowodowany np. oczekiwaniem na spłynięcie należności od dłużników. Udzielane głównie na okres do 12 miesięcy co klasyfikuje je do kredytów krótkoterminowych.

Linia kredytowa - produkt bankowy finansujący działalność klientów. Polega na udostępnieniu przez bank możliwości zadłużania się do wysokości limitu ustalonego w umowie. Korzystanie z takiego limitu jest uzależnione od aktualnych potrzeb. Linia kredytowa może być prowadzona w naszym rachunku firmowym lub na osobnym koncie. W przypadku prowadzenia go na rachunku firmowym, każdy wpływ jest traktowany jako spłata powstałych zobowiązań. Warto zaznaczyć, że poza odsetkami od wykorzystanej kwoty limitu płacimy też odsetki od niewykorzystanego limitu, za tzw. gotowość banku do udzielenia tej kwoty.

Leasing

leasingi dla firm

Leasing to bardzo popularna forma finansowania, jej nazwa wzięła się od angielskiego słowa lease co znaczy "nająć" lub "pożyczać". Przedmiotem leasingu może być samochód, środki trwałe do firmy, np. maszyny, komputery, a nawet hala produkcyjna przy spełnieniu określonych wymagań. Leasing to umowa między dwoma strona, leasingodawcą i leasingobiorcą.

Leasingodawca - to na ogół firma leasingowa, która jest skłonna użyczyć nam jakiejś rzeczy na określonych warunkach, tj. za określoną cenę, na określony czas i na jakimś oprocentowaniu, na którym firma taka zarabia.

Leasingobiorca - strona, która jest skłonna zapłacić za określony przedmiot, dokładniej za jego wypożyczenie na ustalonych warunkach.

Podobnie jak w przypadku kredytu, leasingobiorca płaci miesięczną ratę, która składa się z raty kapitałowej oraz odsetkowej. W trakcie trwania umowy leasingu właścicielem przedmiotu jest leasingodawca. Po tym czasie leasingobiorca może wykupić przedmiot na własność za ustaloną kwotę. Umowy leasingu, w odróżnieniu od umów kredytowych, są regulowane przez kodeks cywilny.

Istnieją leasingi operacyjne, finansowe, konsumenckie oraz leasingi zwrotne.

Pozostałe

Pomagam również przy optymalnych wyborach ubezpieczeń (majątkowe, zdrowotne, komunikacyjne).

Jeśli banki z jakiegoś powodu nie chcą udzielić Ci pożyczki, mogę pomóc przy wyborze oferty instytucji pozabankowych, które w takich sytuacjach mogą się okazać pomocne.

Udzielam informacji również o innych możliwościach finansowych jakie oferuje rynek - Faktoring, Hipoteka Odwrócona, Kredyty dla Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni (kredyty termomodernizacyjne),fundusze inwestycyjne (np. na dzieci, czy emeryturę).