Aktualności

Przedstawiam kilka co ciekawszych informacji z branży bankowej w Polsce ( I kwartał 2017)

Dane pochodzą ze źródeł: PRNews.pl oraz bankier.pl

Wielkość aktywów

aktywabankow

Warto tu odnotować, że największą zmianą było wchłonięcie części Banku BPH przez Alior Bank, co w ujęciu zmiany rocznej, spowodowało wzrost aktywów aż o 44 procent. ...continue reading "Polska bankowość w liczbach I kwartał 2017"

Od lipca br. obowiązują nowe zasady udzielania kredytów hipotecznych. Wprowadzono w życie nowe regulacje, które mają zwiększyć klarowność ofert bankowych i ułatwić klientom wybór najkorzystniejszej oferty (przynajmniej w teorii).

Wymienię kilka najistotniejszych zmian, o których warto wiedzieć. ...continue reading "Zmiany w prawie bankowym 2017"

Ilu Polaków ufa instytucjom finansowym?

Na zlecenie Spółdzielni Doradców Kredytowych przeprowadzono badanie opinii społecznej, które miało zbadać jaki jest stosunek Polaków do instytucji finansowych: banków, firm pożyczkowych i doradców finansowych. ...continue reading "Czy Polacy mają zaufanie dla Banków?"